www.newstamford.com

Study Abroad

โรงเรียนสอนภาษานิวสแตมฟอร์ด (New Stamford Language School) เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ตรง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โรงเรียนสอนภาษานิวสแตมฟอร์ด (New Stamford Language School) สามารถให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุกคนให้เลือกเรียนสถาบันและประเทศที่เหมาะสมในทุกระดับความต้องการของนักเรียน นักเรียนสามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาในด้านการเรียนของประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom), ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA), ประเทศแคนาดา (Canada), ประเทศออสเตรเลีย (Australia), และประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand) โดยเราจะช่วยเหลือนักเรียนในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ดำเนินการยื่นเอกสารสมัครเรียน และดำเนินการด้านวีซ่า โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ กับนักเรียน ทุกขั้นตอนนักเรียนสามารถไว้ใจให้ โรงเรียนสอนภาษานิวสแตมฟอร์ด (New Stamford Language School) เป็นผู้ดำเนินการ ฟรี ทุกขั้นตอน

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่อสหราชอาณาจักร (Study in UK)

ศึกษาต่อ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร หรือประเทศอังกฤษ ประเทศที่ถูกกล่าวว่ามีมาตรฐานการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือสถาบันต่างๆ มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดในการสอน ประเทศอังกฤษเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกหลายแห่ง การมาเรียนต่ออังกฤษจะช่วยเพิ่มประสบการณ์อันหลากหลายให้กับนักเรียน และยังช่วยให้มีโอกาสในการทำงานที่ดีมากขึ้น เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย (Study in Australia)

ศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย การศึกษาของออสเตรเลียนั้นก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่ามีคุณภาพสูง ออสเตรเลียเป็นประเทศมีความสนุกสนาน มีชีวิตชีวาและน่าตื่นเต้น มีทรัพยากรและสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่หลากหลายและสมบูรณ์ ข้อดีของการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย นักเรียนได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้ สูงสุดถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ (Study in New Zealand)

ศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์มีวิวัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จนทำให้ประเทศมีความพัฒนาและกลายเป็นโลกใหม่แห่งการเรียนรู้ ประเทศนิวซีแลนด์มีทัศนียภาพที่สวยงาม นักเรียนที่เลือกมาเรียนมาต่อที่นิวซีแลนด์ จะมีโอกาสไดเปิดประสบการณ์ด้านการเรียน และการท่องเที่ยว นักเรียนได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษในระหว่างเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เรียนนิวซีแลนด์

เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อสหรัฐอเมริกา (Study in USA)

ศึกษา ต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาของประเทศอเมริกาอยู่ในระดับแนวหน้า และนับว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่เปิดกว้างทางด้านความคิด ทำให้มีอิสระในการแสดงออก นักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรม เทคโนโลยี ของอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญอันดันต้น ๆ ของโลก และแลกเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อเป็นประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ในอนาคต

เรียนต่ออเมริกา

 
เรียนต่อแคนาดา รียนต่อแคนาดา (Study in Canada)

ศึกษา ต่อ ณ ประเทศแคนาดา ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ประเทศแคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องความปลอดภัย มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมาก  แคนาดาเป็นประเทศที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณีและนโยบายส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย แคนาดาเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดของโลก นักเรียนที่มาศึกษาที่ประเทศแคนาดา จะพบกับสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

 เรียนต่อแคนาดา

 

เรียนต่อต่างประเทศ

คุณอยู่ที่: Home เรียนต่อต่างประเทศ