www.newstamford.com

Au Pair Programme

โรงเรียนสอนภาษานิวสแตมฟอร์ด (New Stamford Language School) ร่วมมือกับองค์กร Au Pair Abroad (APA) www.aupair-abroad.com ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากองค์กรออแพร์ต่างประเทศในการเป็นตัวแทนคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ในประเทศอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

ออแพร์ยุโรป

โครงการออแพร์ยุโรป (Au Pair Programme in Europe)
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ยุโรป โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รับสมัครผู้ที่มี อายุระหว่าง 18 – 30 ปี  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย ออแพร์จะได้พักอาศัย อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ได้รับฟรี ที่พัก และอาหาร ออแพร์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก และช่วยเหลืองานบ้าน โดยออแพร์ได้รับค่าตอบแทนตามกฏของโครงการออแพร์ประเทศนั้นๆ  ออแพร์มีโอกาสได้รับเงินสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา ออแพร์สามารถเดินทางท่องเที่ยว ใน 25 ประเทศสหภาพยุโรป โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่

 โครงการออแพร์

ออแพร์อเมริกา

โครงการออแพร์อเมริกา (Au Pair Programme in America)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์อเมริกา รับสมัครผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 26 ปี  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย  ออแพร์จะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อสัมผัส วัฒนธรรมชาวอเมริกา ออแพร์ได้รับฟรี ที่พัก และอาหาร ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก และช่วยเหลือ งานบ้าน  โดยออแพร์ได้รับค่าตอบแทน 195.75 $USD และได้รับเงิน 500 $USD สำหรับลงเรียน คอร์สเรียนภาษา ออแพร์ได้รับวันหยุด 2 สัปดาห์โดยได้รับค่าตอบแทน ในการเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศอเมริกา

ออแพร์

 
ออแพร์ออสเตรเลีย

โครงการออแพร์ออสเตรเลีย (Au Pair Programme in Australia)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ออสเตรเลีย รับสมัครผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี  จบ การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี มีผลสอบ IELTS 4.5 ขึ้นไป ออแพร์จะได้พักอาศัยอยู่กับ ครอบครัวอุปถัมภ์ ฟรี ที่พัก และอาหาร ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก และช่วยเหลืองานบ้าน  โดยออแพร์ได้รับค่าตอบแทน 180 – 240 $AUS ออแพร์มีโอกาสท่องเที่ยวและ พัฒนาทักษะด้านภาษา

ออแพร์

 

 

 

 

 

 

Au Pair Europe Programme

โรงเรียนสอนภาษานิวสแตมฟอร์ด (New Stamford Language School) ร่วมมือกับองค์กร Au Pair Abroad (APA) www.aupair-abroad.com ได้รับความไว้ วางใจจากองค์กรออแพร์ต่างประเทศเป็นตัวแทนในการรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการออแพร์ในประเทศยุโรป อาทิเช่น โครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์ (Au Pair Programme in The Netherlands), โครงการออแพร์สวีเดน (Au Pair Programme in Sweden), โครงการออแพร์ฝรั่งเศส (Au Pair Programme in France), โครงการออแพร์เยอรมัน (Au Pair Programme in Germany) 

ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ซัมเมอร์คอร์ส ค่าโครงการ : €34

ซัมเมอร์คอร์ส อายุ : 18 - 30 ปี

ซัมเมอร์คอร์ส ค่าตอบแทน : €300-340 ต่อเดือน

ซัมเมอร์คอร์ส สถานะ : เปิดรับสมัคร

ออแพร์เนเธอร์แลนด์ (Au Pair Programme in The Netherlands)

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา 1 ปี เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกฝนภาษาดัตซ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวดัตท์

ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ออแพร์สวีเดน

ซัมเมอร์คอร์ส ค่าโครงการ : ฿28,000

ซัมเมอร์คอร์ส อายุ : 18 - 30 ปี

ซัมเมอร์คอร์ส ค่าตอบแทน : 3500 SEK ต่อเดือน

ซัมเมอร์คอร์ส สถานะ : เปิดรับสมัคร


 

ออแพร์สวีเดน (Au Pair Programme in Sweden)

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศสวีเดนเป็นระยะเวลา 1 ปี เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกฝนภาษาสวีดิช และเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวสวีดิช

ออแพร์สวีเดน

ออแพร์ฝรั่งเศส

ซัมเมอร์คอร์ส ค่าโครงการ : ฿28,000

ซัมเมอร์คอร์ส อายุ : 18 - 29 ปี

ซัมเมอร์คอร์ส ค่าตอบแทน : €263 - 315  ต่อเดือน

ซัมเมอร์คอร์ส สถานะ : เปิดรับสมัคร


 

ออแพร์ฝรั่งเศส (Au Pair Programme in France)

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 1 ปี เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกฝนภาษาฝรั่งเศส และเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศส
 ออแพร์ฝรั่งเศส

ออแพร์เยอรมัน

ซัมเมอร์คอร์ส ค่าโครงการ : ฿28,000

ซัมเมอร์คอร์ส อายุ : 18 - 26 ปี

ซัมเมอร์คอร์ส ค่าตอบแทน : €260  ต่อเดือน

ซัมเมอร์คอร์ส สถานะ : เปิดรับสมัคร

 

ออแพร์เยอรมัน (Au Pair Programme in Germany)

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเยอรมันเป็นระยะเวลา 1 ปี เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกฝนภาษาเยอรมัน และเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเยอรมัน

ออแพร์เยอรมัน