Au Pair Programme

โรงเรียนสอนภาษานิวสแตมฟอร์ด (New Stamford Language School) ร่วมมือกับองค์กร Au Pair Abroad (APA) www.aupair-abroad.com ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากองค์กรออแพร์ต่างประเทศในการเป็นตัวแทนคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ในประเทศอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

ออแพร์ยุโรป

โครงการออแพร์ยุโรป (Au Pair Programme in Europe)
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ยุโรป โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รับสมัครผู้ที่มี อายุระหว่าง 18 – 30 ปี  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย ออแพร์จะได้พักอาศัย อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ได้รับฟรี ที่พัก และอาหาร ออแพร์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก และช่วยเหลืองานบ้าน โดยออแพร์ได้รับค่าตอบแทนตามกฏของโครงการออแพร์ประเทศนั้นๆ  ออแพร์มีโอกาสได้รับเงินสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา ออแพร์สามารถเดินทางท่องเที่ยว ใน 25 ประเทศสหภาพยุโรป โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่

 โครงการออแพร์

ออแพร์อเมริกา

โครงการออแพร์อเมริกา (Au Pair Programme in America)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์อเมริกา รับสมัครผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 26 ปี  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย  ออแพร์จะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อสัมผัส วัฒนธรรมชาวอเมริกา ออแพร์ได้รับฟรี ที่พัก และอาหาร ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก และช่วยเหลือ งานบ้าน  โดยออแพร์ได้รับค่าตอบแทน 195.75 $USD และได้รับเงิน 500 $USD สำหรับลงเรียน คอร์สเรียนภาษา ออแพร์ได้รับวันหยุด 2 สัปดาห์โดยได้รับค่าตอบแทน ในการเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศอเมริกา

ออแพร์

 
ออแพร์ออสเตรเลีย

โครงการออแพร์ออสเตรเลีย (Au Pair Programme in Australia)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ออสเตรเลีย รับสมัครผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี  จบ การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี มีผลสอบ IELTS 4.5 ขึ้นไป ออแพร์จะได้พักอาศัยอยู่กับ ครอบครัวอุปถัมภ์ ฟรี ที่พัก และอาหาร ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก และช่วยเหลืองานบ้าน  โดยออแพร์ได้รับค่าตอบแทน 180 – 240 $AUS ออแพร์มีโอกาสท่องเที่ยวและ พัฒนาทักษะด้านภาษา

ออแพร์