www.newstamford.com

Why choose us?

ทำไมต้องเลือก "โรงเรียนสอนภาษานิวสแตมฟอร์ด (New Stamford Language School)" ?

new stamford

new stamfordเลือกเรียนภาษา กับ โรงเรียนสอนภาษานิวสแตมฟอร์ด

New Stamford Language School

นิวสแตมฟอร์ดจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมต่อห้อง
นิวสแตมฟอร์ดสอนโดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอน

นิวสแตมฟอร์ดแบ่งคอร์สเรียนตรงตามระดับของผู้เรียน
นิวสแตมฟอร์ดเนื้อหาทันสมัย หลักสูตรเข้าใจง่าย

นิวสแตมฟอร์ด

new stamfordเลือกเรียนต่อต่างประเทศ กับ โรงเรียนสอนภาษานิวสแตมฟอร์ด 

New Stamford Language School

นิวสแตมฟอร์ดบริการฟรี ทุกขั้นตอน
นิวสแตมฟอร์ดเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ตรง
นิวสแตมฟอร์ดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการจัดเตรียมเอกสาร
นิวสแตมฟอร์ดติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทาง สะดวก รวดเร็ว 

 นิวสแตมฟอร์ดจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมต่อห้องnew stamford

 

ด้วยการจัดห้องเรียน   ให้มีผู้เรียนที่เหมาะสมต่อห้อง ครูผู้สอนสามารถฝึกและเสริมสร้างทักษะ  ให้นักเรียนได้อย่างใกล้ชิด

นิวสแตมฟอร์ด บริการฟรี ทุกขั้นตอน

new stamford

 

ฟรี ปรีกษาที่เรียนที่เหมาะสม     
ฟรี
ดำเนินการสมัครกับโรงเรียน
ฟรี
ดำเนินการยื่นวีซ่า         
ฟรี
คำแนะนำก่อน/หลังเดินทาง

 นิวสแตมฟอร์ดสอนโดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอน

new stamford

 

สอนโดยครูผู้สอนที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์การสอน ครูผู้สอน มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นิวสแตมฟอร์ด เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ตรง

new stamford

 

เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ตรง เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ  เข้าใจระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ เป็นอย่างดี

 นิวสแตมฟอร์ดแบ่งคอร์สเรียนตรงตามระดับของผู้เรียน

new stamford

 

เริ่มเรียนหลักสูตรในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนและมีพื้นฐานที่ดี ในการพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล 

 นิวสแตมฟอร์ดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการจัดเตรียมเอกสาร

new stamford

 

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมเอกสาร ในการจัดทำวีซ่า นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับอนุมัติวีซ่า

นิวสแตมฟอร์ดเนื้อหาทันสมัย หลักสูตรเข้าใจง่าย

new stamford

 

สื่อการเรียนที่ทันสมัย เนื้อหาล่าสุด พัฒนาหลักสูตร ให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียน

นิวสแตมฟอร์ดติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทาง สะดวก รวดเร็ว

new stamford

 

ต้องการคำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทาง ทาง Facebook, LINE, Whatsapp